Gebruik appartement conform de bestemming woonruimte

Een eigenaar geeft haar appartement regelmatig voor korte tijd in gebruik aan vrienden en kennissen wegens veelvuldig verblijf in het buitenland. De VvE is van mening dat de betreffende eigenaar hiermee handelt in strijd met de akte van splitsing omdat het voor korte tijd in gebruik geven van een appartement aan derden in strijd is met de bestemming woonruimte. Door het gerechtshof Amsterdam is het hoger beroep verworpen. Het Hof heeft samengevat geoordeeld dat het met enige regelmaat voor korte tijd in gebruik geven van het appartement niet de grenzen overschrijdt van hetgeen valt onder “gebruik overeenkomstig de bestemming woonruimte”. Voorts oordeelt het Hof dat uit de stellingen van de VvE niet kan worden afgeleid dat de eigenaar zo weinig gebruik maakt van haar appartement en het in die mate commercieel exploiteert door middel van betaald kortstondig verblijf dat niet meer kan worden gesproken van dergelijk gebruik.  Tegen dit arrest is cassatie ingesteld. De conclusie van de Procureur-Generaal luidt dat het Hof geen onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan het “gebruik overeenkomstig de bestemming woonruimte”. LJN:BZ5357,HogeRaad, 13/00186.

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl