Overgaan tot het executeren van een vonnis

Mag de VvE zonder meer overgaan tot het executeren van een vonnis betreffende een betalingsachterstand van een eigenaar?

Onlangs is door het Hof Amsterdam een arrest gewezen waarin, kort samengevat, het Hof heeft geoordeeld dat de VvE geen misbruik maakt van haar executiebevoegdheid door een appartement te executeren waar een recht van hypotheek op rust.

De kantonrechter heeft een eigenaar veroordeeld tot betaling van de achterstand in de maandelijkse bijdrage voor beheer en onderhoud van het gebouw van € 1.422,25. Bij gebreke van tijdige betaling door de eigenaar is door de deurwaarder namens de VvE executoriaal beslag gelegd. De bank heeft de VvE vervolgens in kort geding gedagvaard teneinde de veiling van het appartementsrecht te staken. De voorzieningenrechter heeft overwogen, dat het belang van de hypotheekhouder om de veiling te voorkomen zwaarder weegt dan het belang van de VvE om de veiling doorgang te laten vinden. Door de voorzieningenrechter is de VvE vervolgens veroordeeld om de geplande veiling te staken en in te trekken.

Tegen het vonnis van de voorzieningenrechter is de VvE in beroep gegaan. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld, dat er in beginsel enkel grond is voor een bevel tot staking van een executie van een vonnis, indien de executie vexatoir is of de executant misbruik maakt van zijn recht tot executie. Het Hof oordeelde dat de executie niet vexatoir is. Gerechtshof Amsterdam 16 april 2013 zaaknummer: 200.100.250/01 KG.

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl