SKW Certificatie voert zes toelatingsonderzoeken uit

“Ondanks de crisis constateren wij een sterke groei van de certificatieregeling voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. In 2013 stonden er zes toelatingsonderzoeken gepland. Wat opvalt is dat niet alleen aan corporaties gelieerde beheerders willen worden gecertificeerd maar dat ook commerciële beheerders zich steeds meer aanmelden. Tot 2013 waren ongeveer 20 beheerders bij SKW Certificatie gecertificeerd, wellicht bereiken we binnenkort het aantal van 30 gecertificeerde kantoren”, aldus Jeffrey Bogaard, projectleider BRL 5016 bij SKW Certificatie.

BRL 5016
Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 124.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).
Vaak hebben de leden van een VvE geen behoefte de vereniging zelf te besturen. Het dagelijks beheer van de VvE wordt dan uitbesteed aan een beheerder.
“Het is voor een VvE van belang dat een beheerder kennis van zaken heeft. Daarvoor is het ‘Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars’ ontwikkeld.
De eisen zijn vastgelegd in de Beoordelingsrichtlijn 5016. Een beheerder, die na toetsing door SKW Certificatie aan de eisen voldoet, ontvangt het certificaat.
Na certificatie wordt de beheerder jaarlijks getoetst of nog aan de normen voldaan wordt.” vertelt Jeffrey.

Voordelen
Op basis van vastgestelde criteria kunnen certificaathouders zich in gunstige zin onderscheiden. “In andere branches heeft certificering bewezen een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering en de transparantie van de markt.
De branche betrokken partijen hebben bij het formuleren van de beoordelingscriteria zelf invloed op de kwaliteitsnormen van het certificaat”, vervolgt Jeffrey.

In een marktsituatie waarbij partijen meerdere posities tegelijk kunnen innemen, wordt het kwaliteitsoordeel pas geloofwaardig wanneer de kwaliteitsmeting door een onafhankelijke en objectieve, instantie wordt uitgevoerd. Dit wordt bevestigd met een certificaat dat wordt verstrekt door onafhankelijke certificatie-instellingen.
Het certificaat voor Beheerders van VvE’s waarborgt dat men als VvE met een goede, kwalitatief hoogstaande, beheerorganisatie te maken heeft. Door middel van periodieke herhalingsonderzoeken bewaakt SKW Certificatie de kwaliteit van de gecertificeerde Beheerders van VvE’s.

Toelatingsonderzoek
Een beheerder kan gecertificeerd worden op basis van een door SKW Certificatie uitgevoerd toelatingsonderzoek. “Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie delen: een onderzoek naar de organisatie van de beheerder, het bestuurlijk functioneren van een VvE die wordt beheerd én een onderzoek naar de bouwkundige kwaliteit van de appartementsgebouwen onder beheer”

Neem contact op met Ibotec

Bosscheweg 135
5282 WV Boxtel
Routebeschrijving

T. 0411 - 686 136
F. 0411 - 675 663
E. ibotec@ibotec.nl